Дана премія була заснована у 2013 році й вже одного разу знайшла своїх лауреатів. Вона вручається в двох номінаціях – краща книга та краща стаття. Головними критеріями виступають висока наукова якість дослідження, застосування сучасних методологічних підходів, інноваційне значення для українських студій і науки в цілому.
Дуже велике і потужне зібрання дослідників гуманітарного циклу ASEES-MAГ (Асоціації славістики: Східно-Європейських та Євразійських студій та Міжнародної асоціації гуманітаріїв відбувається у ці дні у Львові, в Українському католицькому університеті. Це найбільший міжнародний з’їзд дослідників гуманітарного циклу за останні роки. Міжнародне представництво вражає: США, Канада, Італія, Польща, Німеччина, Франція, Австрія, країни Балтії, Україна, Білорусь, Росія.
Малорусские монархисты и черносотенцы сыграли значительную роль в распространении идей территориального самоопределения украинцев по этническому признаку. Их представления о Малороссии, Украине, Юго-Западной Руси, с которыми они себя идентифицировали, совпадали с территорией украинских этнических земель. В отличие от «официального» украинского движения, монархисты и черносотенцы могли действовать открыто и часто даже диктовать свою волю местным органам государственной администрации. Более того, в сельской местности православное духовенство, которое стояло во главе отделов Союза русского народа, само являлось частью государственной администрации. В 1905-1914 гг. черносотенное и монархическое движение стало реальной легальной возможностью для этнических украинцев открыто заявить о своей приверженности к автономии украинских земель и в рамках этой концепции получить опыт самоуправления явочным порядком. Антимонархическая часть украинского национального дискурса такой возможности не имела.
Головне джерело прибутків рейтарів складали перевезення приватних листів та «посылок», контрабандна торгівля і суміщення служби на таких посадах, які давали можливість для отримання «тіньових» доходів.
Геббельсовскую пропаганду гораздо больше напоминает современная российская официальная пропаганда. Геббельс: «Наши демократические писаки и оппозиционеры поливают нашу страну грязью, отрабатывая деньги, которые им платит Запад. Эти оппозиционеры существуют на деньги США и являются послушными псами своих заокеанских хозяев; не секрет, что все так называемые “оппозиционеры” – враги нашего народа – финансируются плутократическим Западом, живут на его подачки» (12.03.1933).
До пріоритетних напрямків діяльності урядових структур Гетьманату, безперечно, належала й організація державного опікування соціально неза-хищеними верствами населення. Негайної допомоги потребували діти-сироти, інваліди війни, колишні полонені, пристарілі, біженці.
Не секрет, що можливості представлення раннього періоду історії козацького Запоріжжя, обмежені доволі скромною «джерельною базою». Тому, творені досі картини минулого запорожців легко наражаються на закиди у надмірній фрагментарності. Відтак, кожне «нове» джерело, з якого ми можемо почерпнути знання відносно згаданої проблематики, викликає примітний ентузіазм і прискіпливу увагу доволі широкого кола дослідників.
Система охорони здоров'я та громадського опікування, успадкована Українською Державою Павла Скоропадського, почала формуватися ще за часів Російської імперії як наслідок реалізації положень ряду ліберальних реформ другої половини XIX століття.
Говорити про вписаність православного Києва в радянський Київ – важко, і хіба що один Володимирський собор був одночасно на цих двох просторах. Тому, окреслюючи загально місце Православного простору, я знову повернуся до цитати Рушді, що це було місто видиме, але непомітне. Особливо добре це прослідковується на прикладі Макаріївської церкви на Татарці, схованість якої за допомогою дерев, відсутності асфальту та транспорту, житлових новобудов – викидало її з будь-якого офіційного простору, про що свідчить путівник по Києву за 1981 рік, в якому всі інші діючі церкви фігурували. Крім того, потрібно ще раз відзначити, що вписування діючих церков у путівник відбувалося в контесті тієї ж політики мінімізації присутності – зокрема, це видно з того, що жодна зі статей не містила позначки про те, чи діяла ця церква, чи вона була музеєм.
Формат Міжнародної наукової конференції «Правобережжя на переломі XVII-XVIII століть» створив поле міждисциплінарної дискусії навколо калейдоскопу західноєвропейських ремінісценцій в українській культурі ранньомодерної доби, що проявлявся як у «латинізації» східного православ’я, так і в формуванні богословського термінологічного апарату у трактатах постмогилянської доби. Обговорення дозволило чіткіше окреслити культурне поле, у якому формувалися міжконфесійні контакти і взаємини, а також ділові зв’язки між територіями Лівобережної і Правобережної України, які були нібито розділені кордоном 1686 р. відповідно до трактату Ґжимултовського.
Joomla! Україна

Additional information